** ไม่สามารถทำการอัพโหลดไฟล์ .exe, .dll, .bmp, .psd หากต้องการอัพโหลดให้ทำการ zip ไฟล์ดังกล่าวแล้วทำการอัพโหลด
* สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ขนาด 800x600 พิกเซล
เพิ่ม Browse